شرکت فرآورده های بتونی پارس گرمسار

لیست دسته بندی ها

شرکت فرآورده های بتونی پارس گرمسار از سال 1373 در زمينه توليد بتن آماده و فرآورده هاي بتني فعاليت خود را آغاز نموده است.